AccoSuite 8 sammu meetod - Tõestatud meetod edukaks paigaldamiseks

ERP-süsteem on integreeritud tarkvarakomplekt, mis mõjutab mitmete organisatsiooni osakondade toimimist. Uuele ERP´ile ülemineku sammud tuleb hoolikalt planeerida, hõlmates põhjalikku eelanalüüsi ja kavandamist, süsteemi paigaldamist ehk juurutamist kui ka tehnilist kasutajatuge. Õige paigaldamismeetodi valimine aitab oluliselt vähendada juurutusvigu, väldib ebarealistlikke ootusi ja tagab eelarve piires püsimise - AccoSuite toetab Teie ettevõtet kogu juurutamisprotsessi vältel, mõistes täielikult Teie ärieesmärke ning rakendades sügavaid valdkonnateadmisi.

 

Esimene oluline samm on mõista Teie organisatsiooni peamisi väljakutseid, vajadusi, määrata eesmärgid, arutada projekti ulatust ning mõista, kuidas meie pakutav platvorm aitab lõppeesmärki saavutada. Meie meeskond töötab välja detailse ülevaate praegustest probleemkohtadest,  protsesside ebaefektiivsusest ja ERP-süsteemi nõuetest.

 

Kui eesmärgid on selged ning lukku pandud, teostab meie meeskond kohapeal ettevõtte ülevaatuse, analüüsib praeguseid töövooge, valmistab ette kasutajatesti juhtumid ja täidab ärinõuete dokumendi (BRD), mis hõlmab kõiki Teie ärivajadusi. Selles etapis teostab meie meeskond lünkade analüüsi ja arutab Teiega kohandamisvõimalusi, täpsustab konkreetseid strateegiaid, tuvastab võimalikud integratsioonid ja vajalikud migratsioonisüsteemid, kinnitab juurutamise ajakava, meeskonnad ja vastutusalad.

 

Kolmas samm hõlmab ERP põhiseadistusi:
  • Funktsioonide ja lisamoodulite paigaldamine
  • Konkreetsete sätete ja sisu lisamine, mis põhinevad Teie ärivajadustel
  • Võtmeprotsesside seadistamine ja automatiseerimine, sh  Procure-to-Pay, Order-to-Cash, Record-to-Report jne
  • Eelmistest süsteemidest pärinevate andmete migratsioon
  • Põhiandmete (kontojäägid, kliendid, müüjad, kasutajad)  import
  • Funktsioonide kohandamine, töövoogude, vormide loomine ja täiendavate scriptide väljatöötamine
  • Integratsioonide loomine vastavalt BRD dokumendile
Juurutamisprotsessi jooksul töötame välja verstapostid tagamaks projekti õigeaegse lõpule viimise  määratud eelarve piires.

 

Koolitamine algab kohe pärast platvormi seadistamist. Võtmekasutajate koolitamine maksimeerib rakendusest saadavat kasu. Meie eksperdid pakuvad Teile eksklusiivseid koolitusi ning soovitavad veebipõhiseid kursuseid ja juhiseid individuaalseks õppeks.

 

Järgmine samm peale koolitust on tagada, et tulemus vastaks BRD nõuetele. Süsteemi testimise ja kinnitamise ringe võib olla mitu, tagamaks protsesside ja kohanduste tomimise,  õigsuse ning vastavuse kokkulepitud nõuetele. Antud etapis tutvuvad võtmekasutajad tarkvaraga, kinnitavad juurutamise vastavust Teie ettevõtte ootustele ja vajadustele.

 

Peale edukat testimist on meil hea meel lülitada "roheline nupp" sisse, et saaksite alustada tööd uue ERP-süsteemiga. Süsteemi esmakordsel kasutamisel oma tegelike äriandmetega võite avastada, et tuleb teha veel mõningaid täiendusi või kohandusi enne kui saate süsteemi täielikult ja eesmärgipäraselt kasutada. Meie meeskond tagab kiire lahenduse, et saaksite kogeda sujuvat üleminekut uuele süsteemile.

 

Pärast süsteemi kasutuselevõttu võivad kasutajad vajada täiendavat tehnilist, funktsionaalset või haldustuge. AccoSuite pakub Teie äriprotsesside täiustamiseks ja andmete haldamiseks kasutajatuge. Loome kohandatud aruandeid, töövooge, lisame uusi funktsionaalsusi ning pakume täiendavaid koolitusi, et muuta Teie äritegevus tõhusamaks ja sujuvamaks.

 

Tehnoloogia efektiivne kasutamine tagab parema tootlikkuse ja efektiivse äritegevuse. Optimeerime ERP platvormi vastavalt Teie vajadustele. Jätkame uuenduste, uute funktsionaalsuste rakendamise ja juhtivate tavade uuenduste toega. Äriülevaadete ajal kaardistame, kuhu Teie ettevõte liigub ja areneb ja vastavalt Teie eesmärkidele aitame koostada optimeerimisplaani, muutes ja uuendades süsteemi vastavalt Teie tulevastele vajadustele.

Kui kaua Süsteemi PAIGALDAmine aega võtab?

ERP süsteemi täielikuks juurutamiseks kulub keskmiselt kuni 3 kuud. See võib tunduda pikk aeg, kuid on oluliselt lühem kui keskmine kohapealsetes serverites oleva ERPi juurutamiseks kuluv aeg, mis on umbes 18 kuud. Sõltuvalt Teie ettevõtte vajadustest, näiteks kohandamiste mahust, lisa arendustööd või süsteemide integreerimised, võib juurutamine võtta rohkem või vähem aega.
NetSuite ERP juurutamine