Hübriidkriisi mõju Eesti majandusele ja ettevõtetele: Kas tagumine aeg hakata tegema lisainvesteeringuid tarkvarasse?

Kus on tänane Eesti majandus ?

Eesti majandus on viimastel aastatel silmitsi seisnud mitmete väljakutsetega, mis on mõjutanud erinevaid sektoreid. Koroonakriis, mis tabas maailma 2020. aasta alguses, jättis oma jälje ka Eesti majandusele, eelkõige tööstus- ja tootmissektorile, turismi- ja teenindussektorile, ning kaubandus- ja transpordisektorile. Tööstus- ja tootmisettevõtted olid mõjutatud tarneahelate häiretest ning kõrgenenud toorainehindadest. Paljud ettevõtted pidid oma tootmist kohandama ning uute turutingimustega kohanema. Koroonakriis mõjutas ka teenindussektorit, eriti kohvikuid, restorane ja muid toitlustusettevõtteid. Kaubandussektor oli mõjutatud drastilisest tarbijate ostukäitumine muutusest. Paljud tarbijad hakkasid ostma rohkem veebipoest ning vältisid füüsilisi kauplusi. Koroonakriis mõjutas ka transpordisektorit, eriti lennundust ja rahvusvahelist kaubavedu. Paljud firmad jäid ilma reisijatest ning kaubavedu vähenes oluliselt. 

Aastal 2022 seisis Eesti majandus silmitsi uute väljakutsetega nö hübriidkriisiga, mis hõlmas tootmissisendite hinnatõusu, Venemaa agressioonisõda Ukrainas, energiahindade hüppelist kasvu, metsikult kõrget inflatsioon, palgasurvet ning seetõttu Eesti inimeste ostuvõime järsku langust, ning on seetõttu toonud ettevõtetele kaasa uusi probleeme. Nende väljakutsete tõttu on paljud ettevõtted sunnitud oma tegevust uuesti hindama ning uute oludega kohanema.

Sektorid, mis sõltuvad suurel määral imporditud toorainest ning eksporditud kaupadest on eriti haavatavad. Venemaa ja Ukraina vahelised pinged ning energiahindade kasv on toonud kaasa kõrgendatud riskid tooraine ja energiakulude suurenemiseks. Lisaks on inflatsioon ja palgasurve vähendanud Eesti inimeste ostujõudu, mis omakorda võib vähendada kohaliku nõudlust ja seeläbi mõjutada ettevõtete käivet.

Lisaks eelpool mainitud väljakutsetele võib valitsuse plaan tõsta käibemaksu kaasa tuua negatiivseid tagajärgi Eesti majandusele. Käibemaksu tõstmine suurendab toodete ja teenuste hinda, mis omakorda võib vähendada nõudlust ja seeläbi mõjutada ettevõtete müüki ja kasumit. Lisaks võib käibemaksu tõstmine suurendada inflatsiooni ja vähendada inimeste ostujõudu veelgi. See võib omakorda mõjutada ettevõtete investeeringuid ja laienemist, mis võib põhjustada majanduskasvu aeglustumist ja tööpuuduse suurenemist.

Seega on oluline, et valitsus teeks teadlikke ja läbimõeldud otsuseid, mis toetaksid Eesti majanduse taastumist ning tagaksid ettevõtete jätkusuutlikkuse. Käibemaksu tõstmise kõrval võib valitsus kaaluda teisi meetmeid, nagu näiteks ettevõtete toetamine, investeeringute soodustamine ja uute turgude leidmine ekspordiks, et aidata kaasa Eesti majanduse edendamisele ja taastumisele.

Kas praegu on hea aeg ettevõtetel teha lisainvesteeringuid?

Tõepoolest, viimasel ajal on ettevõtetel olnud palju väljakutseid, mis on nõudnud neilt suuri jõupingutusi ja kulutusi. Seetõttu võib tunduda, et uute investeeringute tegemine pole hetkel kõige prioriteetsem tegevus. Teisalt, digitaalsed lahendused aitavad ettevõtetel automatiseerida oma äriprotsesse, tõsta tootlikkust ning vähendada kulusid. Samuti aitavad digitaalsed lahendused kaasa paremale andmete kogumisele ja analüüsile, mis omakorda võimaldab ettevõtetel teha paremaid ja kiiremaid otsuseid. 

Digitaliseerimine on seetõttu tulevikku suunatud. Kiiresti arenev tehnoloogia toob kaasa uusi võimalusi ning innovatsiooni, mida on võimalik kasutada ettevõtte tegevuse tõhustamiseks,  kasumlikkuse suurendamiseks ning parema konkurentsieelise saavutamiseks. Digitaalsete lahenduste kasutuselevõtt võib seega aidata ettevõtetel üle saada keerulistest majanduslikest väljakutsetest ning valmistada neid ette tulevikuks. Digitaalne transformatsioon on kindlasti hetkel oluline teema, millele ettevõtted peaksid tähelepanu pöörama.

Kuidas digitaliseerimine aitab kriisist võitjana väljuda?

Digitaliseerimine võib ettevõtetel aidata kriisist võitjatena väljuda, kui neil õnnestub muuta oma tööprotsesse ja teenuseid digitaalselt juhitavaks, kasutada paremini andmeid ja analüüse, säästa kulusid ning olla paindlikumad muutuva turuolukorra korral. Toome välja mõned viisid:

Andmete parem kasutamine ja analüüs - Ettevõtte digitaliseerimine võimaldab andmete paremat kogumist ja analüüsimist. See võimaldab ettevõtetel paremini mõista oma klientide vajadusi ja soove, samuti jälgida oma tööprotsesside tõhusust. Andmete põhjal saavad ettevõtted paremini kohandada oma tooteid ja teenuseid vastavalt klientide vajadustele ning parandada oma protsesse, mis aitab neil kriisi ajal konkurentsis püsida.

Kulusäästlikkus - Digitaliseerimine võib aidata ettevõtetel kokku hoida kulusid. Kui tööprotsessid on automatiseeritud, saab ettevõte töötajate aega ja ressursse kokku hoida. Samuti võib digitaliseerimine vähendada paberikasutust ja muid füüsilisi ressursse, mis võivad aidata kulusid vähendada.

Suurem paindlikkus - Digitaliseerimine võib anda ettevõtetele suurema paindlikkuse muutuva turuolukorra korral. Digitaalsete toodete ja teenuste pakkumine võib võimaldada ettevõtetel kiiresti kohanduda nõudluse muutustega ning kiiresti turule tuua uusi tooteid ja teenuseid vastavalt kliendi vajadustele.

Digitaliseerimine võib tuua ettevõtetele palju positiivset, nagu suurem efektiivsus ja tootlikkus, parem konkurentsivõime, suurem kliendirahulolu, suurem turvalisus ja andmekaitse ning suurem säästlikkus ja keskkonnasõbralikkus.

Millist lahendust kaaluda?

Rasketel aegadel on oluline leida uusi lahendusi, sest tavapärased viisid tegevuse jätkamiseks või probleemide lahendamiseks ei pruugi enam toimida. Uued lahendused võivad aidata ettevõtetel vältida või vähendada majanduslikke tagasilööke ning säilitada konkurentsivõimet.

Pilvepõhine ERP lahendus võiks olla just see, mis aitab ettevõtetel saavutada kuluefektiivsust ja loob uusi võimalusi. Pilvepõhine ERP süsteem võimaldab ettevõtetel automatiseerida oma äriprotsesse ning optimeerida oma ressursside kasutamist. See aitab vähendada tööjõukulusid ja halduskulusid, samuti võimaldab paremat juhtimist ning paremat andmete kättesaadavust.

Lisaks sellele loob pilvepõhine ERP süsteem uusi võimalusi ettevõtte juhtimiseks ning analüüsimiseks. See võimaldab ettevõtetel saada ülevaadet oma äritegevusest ning tuvastada võimalikke probleeme ja väljakutseid, mis võimaldab neil otsuseid vastu võtta kiiresti ja tõhusalt.

Kui suurt investeeringut see nõuab?

ERP pilvetarkvara hinnastamine sõltub tavaliselt ettevõtte suurusest, keerukusest ning sellest, milliseid funktsioone ja kohandusi ettevõte vajab. Tarkvara hind on tavaliselt seotud igakuise või aastase tellimusega, millele lisandub juurutamise tasu ning kohanduste tasu vastavalt ettevõtte vajadustele. Teenuse tasu koosneb peamiselt valitud moodulitest ja kasutajate arvust.

Pilvetarkvara arendamine ja hooldamine toimub suurel hulgal klientide baasil, mis võimaldab välja töötada tõhusa standardlahenduse, millel on palju funktsioone ja võimalusi. Standardlahendus sobib paljudele ettevõtetele. See muudab pilvetarkvara hõlpsamini kättesaadavaks ja taskukohaseks ka väiksematele ettevõtetele, kes ei pruugi suurte algseadistuskulude tõttu saada endale kohapealseid tarkvaralahendusi. Lisaks on pilvetarkvara hooldamine ja uuendamine lihtsam ja odavam, sest see toimub kaugserveritel, mitte kohapealsetel serveritel. Pilvetarkvarapakkujad võtavad enda peale tarkvara uuendamise ja hooldamise, tagades klientidele alati uusimad funktsioonid ning kõrge turvalisuse taseme. See võimaldab ettevõtetel keskenduda oma põhitegevusele, suurendades seeläbi tootlikkust ja efektiivsust.

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et ERP tarkvara juurutamine on kulukas investeering, pakub see pikaajalist kasu ja võimaldab ettevõtetel tõhusamalt opereerida ning kulude kokkuhoiu teistes ettevõtte osades. Näiteks võib ERP tarkvara abil vähendada manuaalset tööd, tõsta efektiivsust ning vähendada vigade tekkimise riski. Lisaks võimaldab see reaalajas jälgida ettevõtte tegevust ning teha paremaid äriotsuseid.

ERP-i kasutuselevõtt võimaldab kiiret paigaldamist ning aitab saavutada ettevõtte efektiivsuse ja investeeringutasuvuse kiiremini. Kui ettevõte vajab spetsiifilisi kohandusi, siis võib olla vajalik lisainvesteering. Siiski tasub seda kaaluda, kuna kohandatud lahendused aitavad süsteemil täpsemalt vastata ettevõtte spetsiifilistele vajadustele, mis omakorda loob tõhusa ja optimeeritud tööprotsessi.

Pilvetarkvarad ei nõua tavaliselt suurt alginvesteeringut võrreldes traditsiooniliste kohapealsete tarkvaradega. Kohapealsete tarkvarade puhul peab ettevõte sageli investeerima serveritesse, kõvakettale, andmebaasi tarkvarasse ja lisavarustusse, et tagada piisav jõudlus. Samuti võib olla vaja kulutada arenduskuludele, et kohandada tarkvara vastavalt ettevõtte konkreetsetele vajadustele. Pilvetarkvara kasutamisel ei pea ettevõte aga enamasti investeerima infrastruktuuri või kohanduste kuludesse, sest see on juba pilves olemas ning ettevõte maksab pigem teenuse eest, mida nad kasutavad, ning seega muutub hinnastamine tavaliselt paindlikumaks ja kuluefektiivsemaks. 


Seega, ehk tasub ettevõtetel vaadata uue pilguga? 

Uued lahendused võivad luua uusi võimalusi, mida varem ei olnud. Näiteks võivad uued tehnoloogiad avada uusi turge või võimaldada tootearendust ja innovatsiooni, mis suurendavad ettevõtte väärtust pikemas perspektiivis. Eesti majandusel on ees keerulised ajad ning ettevõtted peavad olema valmis uuteks väljakutseteks ning kohanema muutuvate oludega, et säilitada oma konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus. Tulevikus võivad digitaalsed lahendused ja innovatsioon aidata ettevõtetel leida uusi võimalusi ja lahendusi, et oma tegevust paremini kohandada ja majandusoludele vastu seista.  Pilvetarkvara kiire paigaldus ja kasutuselevõtt võimaldavad ettevõtetel saavutada kiirelt efektiivsust ja investeeringutasuvust, mis on kriisiolukorras eriti oluline.

Kui soovite leida uusi lahendusi ja olete huvitatud ettevõtte digitaliseerimisest, siis võtke ühendust meie konsultantidega hello@accosuite.com. Meie meeskond omab laialdasi kogemusi ja teadmisi, kuidas luua IT lahendusi just teie ettevõtte vajadustest lähtuvalt. Oleme valmis pakkuma teile personaalset ja professionaalset teenust, mis aitab teil leida optimaalseid lahendusi ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks ning tootlikkuse suurendamiseks. Ärge jätke võimalust kasutamata - võtke meiega ühendust juba täna!