Eesti toiduainetööstuse digiteerimine oluline, et tagada sektori konkurentsivõime rahvusvahelisel turul, parandada tootlikkust ja efektiivsust, tagada toiduohutus ning tugevdada Eesti majandust ja tööjõuturgu.

Read more