Millist eelist loob moodulitest koosnev ERP süSTEEM ?

NetSuite standardlitsents koosneb ERP ja CRM lahendusest, mis sisaldab laia valikut funktsioone ja tagab väga hea baaslahenduse paljudele ettevõttele. Kui standardlahendus ei ole piisav, pakub NetSuite laia valikut lisamooduleid, mis vastavad Teie ettevõtte ja tööstusharu vajadustele ning mida saab standardlitsentsile hõpsasti lisada. Tegemist on pilveplatvormiga, mis tähendab, et te saate andmetele ligi igalt poolt ning igast seadmest. Kõik erinevates moodulites sisalduvad andmed on omavahel seotud ja nähtavad ühtsel platvormil, tagades ülevaate kogu ettevõttes toimuvast.

Oracle Netsuite ERP lahendus koondab kogu äritegevuse ühele platvormile. ERP moodulid, millesse ettevõte peaks investeerima, sõltuvad suuresti ärimudelist, tööstusharust, praegustest takistustest ja muudest teguritest. On olemas teatud moodulid, mida enamik organisatsioone vajab oma äritegevuse juhtimiseks. Igas ettevõttes on vaja finants- ja raamatupidamismoodulit, mis on vajalik erinevate finantsandmete jälgimiseks ja arvete maksmise tagamiseks. 

Igal ettevõttel on teatud tüüpi kliente, olenemata tööstusharust ja sellest, kas tegemist on toote- või teenusepõhise äritegevusega. Seetõttu on CRM veel üks moodul, millest on kasu enamikule ettevõtetele.

 

Iga tootmisettevõte saab kasu tarneahela haldusmoodulist. Enamik organisatsioone alustab näiteks laoseisu ja tellimuste haldamise moodulitega, kuna need on igapäevaste toimingute jaoks üliolulised ning hiljem saavad lisada lahendusi tootmiseks, suuremahulisemaks laohalduseks ja hangeteks.

Teenuste ettevõtted, nagu konsultatsioonifirmad, agentuurid, hooldus- ja remondiettevõtted, saavad kasu projektihaldusmoodulist, mis automatiseerib keerulisi ajakulukaid arveldusprotsesse ja lihtsustab ressursside planeerimist projektide jaoks.

MIDA ERINEVAD MOODULID KATAVAD?

1. Finants- ja raamatupidamismoodul on ERP süsteemis kõige olulisem, kuna see võimaldab ettevõtetel mõista nende praegust finantsseisu ja tulevikuväljavaateid. Selle mooduli põhifunktsioonid hõlmavad kohustuste (AP) ja nõuete (AR) jälgimist ning pearaamatu haldamist. Samuti loob ja säilitab moodul olulisi finantsdokumente, nagu bilansid, maksetšekid ja maksuaruanded. Finantsjuhtimise moodul automatiseerib arvete koostamist, tarnijate makseid, rahahaldust ja kontosaldode võrdlemisega seotud ülesandeid, aidates raamatupidamisosakonnal sulgeda raamatud õigeaegselt ja olla vastavuses kehtivate raamatupidamise standarditega. Moodul sisaldab ka finantsplaneerimiseks ja analüüsiks vajalikke andmeid ning koostab võtmearuandeid, sealhulgas kasumiaruandeid,  juhtimisaruandeid ning prognoose.
2. Ostude haldusmoodul, tuntud ka kui ostumoodul, aitab organisatsioonil tagada vajalike materjalide või toodete hankimist, mida kasutatakse kaupade tootmiseks või müügiks. Moodulis saab pidada nimekirja heakskiidetud tarnijatest ja siduda need kindlate toodetega, aidates tarnijate suhete haldamisel. Moodul automatsieerib päringute tegemist hinnapakkumiste saamiseks ning jälgida ja analüüsida saabunud hinnapakkumisi. Pärast hinnapakkumise kinnitamist aitab hankimismoodul ostuosakonnal ette valmistada ja saata ostutellimusi. Moodul suudab jälgida, millise müügitellimusega antud ostutellimus on seotud ning seejärel toode saata kliendile, sh automaatselt varude taset värskendades.

3. Tootmise moodul aitab tootjatel planeerida tootmist ja tagada, et neil oleks kõik vajalik, nagu tooraine ja masinate võimsus, planeeritud tootmistsükliteks olemas. Tootmisprotsessi ajal värskendab antud moodul pooleliolevate kaupade olekut ja aitab ettevõtetel jälgida tegelikku toodangut prognoositava toodangu suhtes. Moodul annab ka reaalajas ülevaate pooleliolevate kaupade ja valmistoodete kohta ning aitab arvutada eseme tootmiseks kuluva keskmise aja ning võrrrelda seda prognoositava nõudlusega, selleks et planeerida piisav tootmine.

4. Varude haldusmoodul võimaldab jälgida kaupade koguseid ja asukohti kuni individuaalsete tootenumbriteni välja. See moodul annab tervikliku pildi nii olemasolevast kui ka saabuvast inventarist, läbi integratsiooni ostude haldusmooduliga. See moodul aitab ettevõtetel juhtida laoseisu kulusid, tagades piisava varu ilma liigse raha varudesse paigutamise. Laohaldus rakendus suudab müügitrende kaaluda saadaolevate toodete vastu, aidates ettevõtetel teha informeeritud otsuseid, mis tõstavad marginaale ja suurendavad laovaru ringlust. See aitab vältida kaupade otsasaamist ja viivitusi, ning parandab klienditeenindust. Ettevõtted, kellel puuduvad muud tarneahela haldamise moodulid, võivad kasutada laohalduse moodulit ka ostutellimuste, müügitellimuste ja saatmise haldamiseks. Suuremad organisatsioonid vajavad versiooni, mis suudab jälgida inventari mitmes asukohas.

5. Tellimuste haldusmoodul jälgib tellimusi vastuvõtust kuni kättetoimetamiseni. See osa ERP-st edastab kõik tellimused lattu, jaotuskeskusesse või jaemüügipoodi pärast nende esitamist klientide poolt ja jälgib nende staatust ettevalmistamisel, täitmisel ja saatmisel kliendile. Tellimuste haldusmoodul takistab tellimuste kaotsi minemist ning suurendab õigeaegse kättetoimetamise määra, et hoida kliente rahul ja vältida tarbetuid kiirtoimetamise kulusid. Täiustatud tellimuste halduse moodul aitab ettevõttel määrata tellimuse täitmiseks kõige kulutõhusama valiku – nt kauplus vs ladu vs kolmanda osapoole täitmise partner – võttes arvesse olemasolevat inventari ja ostja asukohta.

6. Laohalduse moodul võimaldab tõhusalt juhendada laotöötajaid kõigi laoprotsesside juures vastavalt laopinna paigutusele, alates vastuvõtu korrastamisest kuni pakkimise ja saatmiseni. Samuti aitab ettevõtetel tööjõudu planeerida vastavalt oodatava tellimuste mahule. Laohalduse moodul saab toetada erinevaid valimisstrateegiaid, sõltuvalt sellest, mis on antud ettevõtte jaoks kõige tõhusam, ja mõned moodulid saavad näidata töötajatele kõige tõhusamat valimisteed. Laohalduse moodul on integreeritud varude ja tellimuste halduse mooduliga, mistõttu töötajad saavad kiiresti leida õiged tooted ja saata need välja, mis lõppkokkuvõttes suurendab kliendi rahulolu.

7. Tarneahela haldusmoodul jälgib tarneahelas kõigi kaubavarude liikumist alates alamtarnijatest kuni tarnijate, tootjate, edasimüüjate ja lõpptarbijateni. See haldab ka tagastatud materjale või tooteid. Tarneahela haldus sisaldab erinevaid mooduleid, nagu hankimine, inventuurihaldus, tootmine, tellimuste haldamine ja laohaldust ning omab ka lisafunktsionaalsust, mis ületab nende moodulite põhifunktsioone.

8. Kliendisuhete haldus ehk CRM moodul hoiab kogu kliendiinfo, sealhulgas ettevõtte suhtlusajalugu kliendiga, näiteks kõnede ja e-kirjade kuupäevasid ja kellaaegu, samuti nende ostude ajalugu. CRM parandab klienditeenindust, sest töötajad pääsevad lihtsalt juurde kogu kliendiga seotud teabele. Paljud ettevõtted kasutavad CRM-i müügivõimaluste haldamiseks. CRM jälgib ja soovitab, milliseid kliente tuleks suunata teatud kampaaniatele või ristmüügivõimalustele. Täiustatud CRM-moodul toetab kliendi segmenteerimist (võimaldades suunatud turundust) ning edasijõudnud kontaktijuhtimise ja aruandlusvahendite kasutamist.

9. Projektide haldusmoodul võimaldab organisatsioonil planeerida ja hallata projekte. Teenuste põhised ettevõtted kasutavad sageli antud moodulit. Rakendus jälgib projektide staatust, juhib inim- ja kapitaliresursse ja võimaldab juhtidel kinnitada kulutusi ja tööaja aruandeid. See hõlbustab meeskonnatööd, hoides kõiki seotud dokumente ühes kohas. Lisaks võimaldab PSA moodul automaatselt klientidele arveid koostada ja saata need välja vastavalt arveldustsükli reeglitele.

10. Tööjõuhaldusmoodul aitab jälgida töötajate kohalolekut ja töötunde ning mõõta näiteks töötaja tootlikkust ja puudumisi. 

11. Personalijuhtimise moodul hõlmab tavaliselt kõiki tööjõuhaldusrakenduse funktsioone ning pakub täiendavaid võimalusi. HRM-i võib vaadata töötajate CRM-ina. See populaarne moodul sisaldab üksikasjalikke andmeid kõigi töötajate kohta ning salvestab dokumente, nagu töötajate hindamised, töökirjeldused ja tööpakkumised. Lisaks jälgib see mitte ainult töötatud tunde, vaid ka tasustatud vaba aega / haiguspäevi ja hüvede infot. Kuna personalijuhtimise moodul salvestab tohutul hulgal teavet igast töötajast kogu organisatsioonis, kõrvaldab see palju korduvat või ebatäpset teavet, mida paljud organisatsioonid säilitavad erinevates tabelarvutustes.

12. E-kaubanduse moodul võimaldab ettevõtetel kiiresti käivitada äritegevust ettevõttelt ettevõttele (B2B) või ettevõttelt tarbijale (B2C) suunatud e-kaubanduse veebisaidi kaudu. Juhtivad kaubandusrakendused sisaldavad kasutajasõbralikke tööriistu, mis võimaldavad töötajatel hõlpsasti lisada uusi esemeid, uuendada tootekirjeldusi, pealkirju, spetsifikatsioone, pilte jne ning muuta veebisaidi väljanägemist. Kui e-kaubanduse rakendus on integreeritud teiste ERP-rakendustega, toituvad kõik makse-, tellimus- ja inventuuriteave e-kaubanduse moodulist jagatud andmebaasi. See tagab, et kõik tehingud lisatakse pearaamatusse, välja müüdud esemed eemaldatakse saidilt ning tellimused saadetakse välja õigeaegselt.

13. Turunduse automatiseerimine juhib turunduskampaaniaid digitaalkanalite nagu e-post, veeb, sotsiaalmeedia ja SMS kaudu. See automatiseerib e-kirjade saatmist vastavalt kampaaniareeglitele ning omab edasijõudnud kliendisegmenteerimisfunktsioone, nii et kliendid saavad vastavaid sõnumeid. Turundusautomaatika tarkvara, olgu see ERP-süsteemi osa või eraldi lahendus, pakub üksikasjalikke aruandeid kampaaniate jõudluse kohta, et kujundada tulevase turunduse plaane ja kulutusi. Need rakendused suurendavad juhtimiskvaliteeti, kliendilojaalsust ja aja jooksul ka müüki.


FINANTS JA RAAMATUPIDAMINE

Muudab finantsprotsessid ja perioodide sulgemised sujuvamaks, tagab kiire ligipääsu automatiseeritud põhiaruannetele, selleks et saaksite keskenduda olulisele – raha optimeerimisele, kulude kontrollimisele ja säilitada nõuetele vastavus.

CRM

Annab 360-kraadise vaate klientide andmetest, automaatsed protsessid aitavad müügi- ja turundusmeeskondadel jõuda rohkemate klientideni lühema ajaga, suurendamaks tulusid ja klientide rahulolu.


ARUANDLUS JA ANALÜÜS

Juhtpaneelid, mõõdikud ja aruandlus tagavad täpse ülevaate Teie ettevõttest. Äriteabe tööriistad aitavad tabada trende ja pakkuda sisukat teavet Teie ettevõtte kasvatamiseks.



kõik-ühes lahendus

NetSuite on terviklik ärijuhtimise tarkvara, mis pakub lahendust raamatupidamisest kuni turunduse automatiseerimiseni. Saate osta neid mooduleid, mis vastavad Teie ettevõtte vajadustele, tegevustele ja peamistele väljakutsetele. NetSuite võimaldab lisada ERP-mooduleid kui Teie organisatsioon kasvab, vajadused muutuvad või seisate silmitsi uute väljakutsetega.

Tellimuste haldamine

Kiirendab order-to-cash protsessi ja tõhustab suhtlust meeskondade vahel, parandades rahavoogusid, suurendades õigeaegset toodete  kohaletoimetamist, vähendades saatmiskulusid ja tagamaks klientide rahulolu.

Hanked ja ostud

Aitab jälgida ostutellimusi alates pakkumisest kuni tarnimiseni ja annab automaatse ülevaate kirjetest, kui tellimused on täidetud või kohale toimetatud.


LAoVArude juhtimine

Mitme lao halduse lihtsustamine, iga laoarvestuse tehingu automaatsed värskendused ja reaalajas laosesisu ülevaade.                               


tarneahela juhtimine

Süsteem jälgib iga toote teekonna etappe alates tootmisest kuni edasimüüjateni või tarbijateni – tagamaks, et tooted ei läheks kunagi kaduma.




B2B & B2C E-kaubandus

Suurendab veebipoe liiklust ja ühendab veebimüügikanalid operatsiooni-süsteemidega, tagades suurema tõhususe, sujuva e-kaubanduse kogemuse nii poes, veebis kui ka mobiilikanalites.

Lao juhtimine

Lihtsustab ja tõhustab laotöötajate tööd, leidmaks õiged kaubad, mida valida, komplekteerida ja tarnida ning annab teavet eelseisvate tellimuste kohta.




Teenuste Äri

Haldab kogu pakkumise ja arveldamise protsessi NetSuite'i professionaalsete teenuste automatiseerimistööriistade abil. Tagab reaalajas informatsiooni tootlikkuse kohta, suurendab projektide õigeaegset täitmist ja optimeerib ressursside kasutamist.

tootmine

Annab reaalajas ülevaate  tootmisprotsessi igast etapist ja tagab paremad otsused tellimuste suunamise, ajastamise ja kvaliteedi tagamiseks.

tööjõu juhtimine

Süsteem aitab jälgida töötajate kohalolekut ja töötunde, annab ülevaate töötajate tootlikkusest ja töölt puudumiste kohta.


SUITEAPPS – Sajad KVALITEEtsed LAHENDUSed

NetSuite pakub laia valikut SuiteAppsi rakendusi, mis on saadaval NetSuite SuiteApp Marketplace'is. SuiteAppsid on välja töötatud Oracle Netsuite, SuiteCloudi arendajavõrgu liikmete või kolmanda osapoolte arendajate poolt, eesmärgiga laiendada NetSuite'i võimalusi Teie valdkonna ja ärivajaduste jaoks. SuiteAppsid on 100% kohandatavad – see tähendab, et saate luua funktsionaalsusi, mis vastavad Teie ainulaadsetele ärinõuetele ja vajadustele. AccoSuite omab NetSuite'i platvormi osas tugevaid teadmisi ning aitame leida kõige vajalikumad SuiteAppid, täiustamaks Teie NetSuite'i platvormi.