Äriprotsesside digitaliseerimine

Kaasaegses ärikeskkonnas seisavad ettevõtted tihti silmitsi mitmete väljakutsetega, mis võivad tugevalt mõjutada nende tõhusust ja konkurentsivõimet. Üks kriitilisemaid valdkondi, mis võib ettevõtte toimimisele oluliselt mõju avaldada, on tarkvarasüsteemide ja protsesside efektiivne haldamine. Siinkohal tulebki mängu ERP-tarkvara, mis suudab lahendada erinevaid väljakutseid alates andmehaldusest ja raamatupidamisest kuni globaalse laienemise toetamiseni. ERP-tarkvara tõhus kasutamine aitab ettevõtetel saavutada paremat kontrolli ja tulemuslikkust erinevates valdkondades.

Millised on peamised äriprobleemid ning kuidas uus ERP tarkvara need lahendab?

VÄLJAKUTSE #1 MITU ISESEiSVAT TARKVARASÜSTEEMI

Kas raamatupidamine, müük, turundus, ladu, tootmine kasutavad kõik erinevaid rakendusi? Eraldiseisvad süsteemid muudavad protsessid ebasujuvaks ning tekitavad tõrkeid ettevõtte toimimises.
Mõju ärile:
 • Ebatäpne ülevaade ettevõtte tegevusest
 • Väiksem tootlikkus ja kasv
 • Aeganõudev andmete otsimine ja koondamine
 • Kaotsiläinud andmed või mittevajalikud andmete koopiad
ERP-lahendus: ERP-tarkvara integreerib tegevus-, müügi- ja finantsandmed mitme osakonna, asukoha ja tütarettevõtte vahel ning tagab iga ärifunktsiooni tuginemise ühele ja samale andmeallikale. ERP tagab kõik vajaliku teadlike otsuste tegemiseks ja trendide prognoosimiseks. Töötajad saavad keskenduda produktiivsematele ülesannetele, kuna nad ei pea enam mitme süsteemi vahel navigeerimisele aega kulutama. Lisaks tekib potentsiaal uute kasumikeskuste loomiseks.

VÄLJAKUTSE #2 RAAMATUPIDAMINE ON AEGANÕUDEV JA JÄRJEST KEERULISEM

Esimesteks märkideks, et ettevõte vajab ERP-tarkvara, on sageli finants- ja raamatupidamisosakonna mittetõhusus. Andmete käsitsi sisestamine, manuaalsed raamatupidamisülesanded ja tabelipõhised protsessid on aja- ja töömahukad. Kuulõpu toimingud ja andmete ühildamised võtavad aina enam aega, mis koormavad raamatupidamisressursse.
Mõju ärile:
 • Suurenenud töötajate arv ja tööjõukulud 
 • Madalam andmete kvaliteet ja tootlikkus
 • Aruandluse ja kuu sulgemise viivitused
ERP-lahendus: ERP-tarkvara ühtlustab kõigi osakondade ja üksuste protsesse, mis omakorda suurendab ka finantsosakonna tõhusust. Üleminek automatiseeritud raamatupidamislahendusele välistab andmete käsitsi sisestamisel tekkinud vigu ning rutiinsete raamatupidamisülesannete täitmiseks kuluv aeg ja vaev on minimaalne. Raamatupidamismeeskond on produktiivsem, võimaldades neil esitada olulisi aruandeid viivituste ja pettumusteta.

VÄLJAKUTSE #3 Puudub piisavalt andmeid ÄRI TULEMUSTE KOHTA

Kui suur on ettevõtte müügimarginaal, keskmine tellimuste arv päevas, senine müük või puhaskasum? Kui kaua selle teadasaamiseks aega kulub? Andmete ja informatsiooni hankimine, mis tugineb mitmetele süsteemidele, andmeallikatele ja arvutustabelitele ning mida tuleb pidevalt uuendada ja käsitsi kooskõlastada, võib kaua aega võtta.
Mõju ärile:
 • Mõõdetavate ja selgelt eristatavate andmete puudumine viib kehvad otsuste tegemiseni
ERP-lahendus: Äritempo on kiirem kui eales varem, mistõttu vajavad töötajad viivitamatut juurdepääsu olulistele põhiandmetele. Kiireteks otustseks tagab ERP-lahendus osakondade lõikes läbipaistvuse ja reaalajas korrektsed andmed. Ettevõtte ja osakonna juhid saavad äritegevusest igal ajal tervikliku ülevaate, ning töötajate on tagatud teave, mida nad oma töö tõhusamaks muutmiseks vajavad. Näiteks müügiesindajad saavad vaadata kliendi täielikku tehingute ajalugu ning proaktiivsemalt parandada uuendusmäärasid, suurendades samal ajal lisa- ja ristmüügivõimalusi.

 VÄLJAKUTSE #4 MÜÜK JA KLIENDIKOGEMUS KANNATAVAD

Ettevõtte kasvades on üks suurimaid väljakutseid varude haldamine. Kui müügi-, laoseisu- ja kliendiandmeid säilitatakse eraldi, võivad probleemid ilmneda ettevõtte erinevates protsessides. Toodete õige koguse tagamine, õigel ajal ning õiges kohas, on äritegevuse oluline osa. Mõne populaarse toote otsa saamine mõjutab negatiivselt müügitulemusi kuni järgmise saadetise saabumiseni. Lisaks kujundab ettevõtte usaldusväärsust ja teeninduse mainet kui kiiresti ja efektiivselt suudavad töötajad klientide tellimuste päringuid täita, sh jälgida, kas tooted on laos või tarnitud.
Mõju ärile:
 • Varude ebatäpne haldus mõjutab ettevõtte kasumlikkust
 • Madalam müük ja marginaal
 • Mõjutab negatiivselt kliendisuhted
ERP-lahendus: ERP tagab iga osakonna töötajatele juurdepääsu samale asjakohasele teabele. Klientidega otse tegelevad töötajad saavad vastata klientide küsimustele tellimuse ja tarneoleku, makse oleku, teenindusprobleemide jms kohta, ilma et vahepeal peaks telefoni hargile panema ning uurima teistest osakondadest. Lisaks saavad kliendid veebis oma kontole sisse logida ja olekuteavet vaadata. Samal ajal on laojuhatajal reaalajas korrektne laoseisu ülevaade, mis tagab efektiivse nõudluse planeerimise, tarnijate tellimuste või tootmise ajastamise. Loe rohkem, kuidas NetSuite lahendus tõhustab tootmistegevust.
VÄLJAKUTSE #5 GLOBAALNE LAIENEMINE on muutunud KEERULIseks

Kui rahvusvahelistel ettevõtetel puudub ühtne integreeritud süsteem, ei suuda nad toime tulla erinevate asukohtade toimimisega – kõik asukohad on erinevate nõuete ja kohalike vajadustega. Mida kaugemale maailma erinevatesse osadesse ettevõtte hargneb, seda keerulisemaks muutuvad äriprotsessid ja toimingud.
Mõju ärile:

 • Oht mitte järgida kohalikke maksuseadusi
 • Keeruliste rahvusvaheliste kliendi- ja tarnijasuhete ebatõhus haldamine
 • Raskused andmete kogumisel, et jälgida iga uue asukoha toimivust ja selle mõju ettevõttele tervikuna

ERP-lahendus: ERP-tarkvara integreerib kohalikud kontorid ja tütarettevõtted peakorterisüsteemidega mitme üksuse ja piiriüleselt, võimaldades kasutada uusi teenuseid, parandades planeerimist ja eelarve koostamist. ERP võimaldab kohandada süsteemi vastavalt kohalikele nõuetele, täites samal ajal kogu ettevõtte vajadused andmete konsolideerimiseks, jälgimiseks ja analüüsimiseks. Lihtsustab vastavust kohalikele maksu-, regulatiiv- ja turunõuetele, pakkudes mitme asukoha, mitme keele ja mitme valuuta haldamise võimalusi. Määratleb organisatsiooniülesed standardid, võimaldades süsteemi kiiresti skaleerida, selleks et toetada uusi asukohti, geograafilisi piirkondi ja tööstusharusid

VÄLJAKUTSE #6 IT-JUHTIMINE ON KEERULINE JA AJAMAHUKAS

Mitme IT süsteemi omamine võib muuta IT-haldamise üpris keeruliseks. Erinevate süsteemide kohandamine, integreerimine, hooldamine ja uuendamine võib osutuda üpris keeruliseks, kulukaks ning IT-ressursimahukaks.
Mõju ärile:
 • Kohapealsete äritarkvarade ja süsteemide uuendused võivad olla kallid ja tekitada rohkem probleeme, kui nad väärt on
 • Oht, et IT-ressursside poolt rakendatud kohandused tehakse ümber
 • Oht kasutada aegunud äritarkvara 
ERP-lahendus: Selle asemel, et lisada niigi ebatõhusale IT-süsteemile rohkem tarkvara ja keerukust, tagab ERP-tehnoloogia paindlikkuse ja aitab kiiresti reageerida muutuvatele ärivajadustele ja ärikeskkonnale. ERP-iga ei ole süsteemivärskendused enam probleemiks, kui ettevõte kasvab või muutub, on uusi funktsioone lihtne lisada.

NetSuite on äritarkvara maastiku mängu muutja - terviklik, integreeritud lahendus, mis aitab ettevõtetel nende eesmärke saavutada

Millist väärtust NetSuite loob?

kogu Äri ülevaade ja haldus ühtsel platvormil

Juhtige kogu oma ettevõtet ühtselt platvormilt – saate täieliku ülevaate finantsandmetest, müügist, tarneahelast, tootmisest ja e-kaubandusest. Reaalajas mõõdikud ja rollipõhine juhtpaneel aitab Teie ettevõtte tehingutel ja andmetel silma peal hoida.

Kõrgem tootlikkus Tänu automatiseerimisele ja tsentraliseerimisele
Muutke oma töötajatele töö tegemine lihtsamaks, automatiseerides protsesse ja pakkudes kiiret ja mugavat ligipääsu andmetele, mida nad vajavad ja millal nad seda vajavad. Korduvate ülesannete automatiseerimine loob aega andmete ülevaatamiseks, analüüsimiseks, uurimiseks ja vigade leidmiseks. Töötajad ei pea enam erinevate süsteemide vahel navigeerima, kuna andmed ja analüüs on nähtav kõik ühel platvormil.

Paremad äriotsused

Reaalajas andmed tagavad äriläbipaistvuse,  mis aitab paremini mõista ettevõtte tulemuslikkust ja teha kasvu soodustavaid otsuseid.

Aja ja raha kokkuhoid

Pole vaja keerulisi IT-süsteeme ja integratsioone paigaldada ega hooldada. NetSuite'i lahendus vähendab oluliselt projekti tegevuskulusid ja üldist arendusaega, kuna pilvepõhised tarkvara paigaldamised on tavaliselt palju kiiremad ja hõlpsamini paigaldatavad kui kohapealsed lahendused. Hoolduse ja tehnoloogia värskenduste eest vastutab samuti pilvepõhise ERP-teenuse pakkuja.

Platvorm mis kasvab koos ettevõttega
NetSuite koosneb erinevatest moodulitest, mis tagab paindlikkuse ja võimaldab alustada standardse lahendusega ning Teie ettevõtte arenedes peaksid arenema ka selle haldamiseks kasutatava tarkvara võimalused. Moodulid pakuvad laia valikut funktsionaalsusi, tagamaks et NetSuite vastab alati Teie ettevõtte vajadustele. 

sisseehitatud paidnlikkus

Platvormi on võimalik kohandada SuiteCloudi rakenduste ja tööriistade kaudu selliselt, et see sobib Teie ettevõtte protsesside ja struktuuriga - olenemata kas olete rahvusvaheline ettevõte või idufirma.

PilvetehnolooGia

Kõik andmed on salvestatud pilves ja need on kättesaadavad kõikjalt, kus on Interneti ühendus. Teie töötajad saavad töötada kõikjalt ja igal ajal.

FINANTSPERIOODIDE KIIRE SULGEMINE

NetSuite tagab reeaalajas tehinguandmed ühest andmeallikast ning vähendab raamatupidamisprotsessides manuaalseid tegevusi, et Teie meeskond saaks perioodi kiiremini sulgeda ja keskenduda ülesannetele, mis loovad suuremat väärtust. Hõlbustamaks kuusulgemist hõlmab NetSuite´i sulgemisprotsess konkreetseid tegevusi ja samme.

MITMED RIIGID, ÜKSUSED JA TÜTARETTEVÕTTED, MITMED KEELED JA VALUUTAD

OneWorldi funktsionaalsus pakub finantshaldust globaalsetele ettevõtetele – saate juhtida oma äri mitmes keeles, valuutas ja tütarettevõtetes üle kogu maailma.

mitme üksuse ja raamatu konsolideerimine

Konsolideerimine, ettevõtetevaheliste tehingute elimineerimine ja finantsandmete aruandlus on tehtud äärmiselt lihtsaks. NetSuite pakub ettevõtetevaheliste tehingute automatiseeritud kannete lahendust.

tulude kajastamine

Automatiseerige tulude periodiseerimist ja aruandlus, luues toote või teenuse tulude kajastamise reeglid. NetSuite toetab tulude automaatset kajastamist vastavalt IFRS 15-le ja teistele standarditele.

varude optimeerimine
NetSuite võimaldab paremini laoseisu planeerida, kasutades müügiprognoose, varasemat ostude ajalugu ja hetke laoseisu. NetSuite toetab nii nõudluse kui ka pakkumise planeerimise võimalusi.

Tagab kontrolli rahavoogude üle

NetSuite Cash 360 annab reaalajas ülevaate ettevõtte hetkelisest rahapositsioonist ja üldisest rahavoost. Cash 360 on täielikult kohandatav, kuvades meeldetuletusi, praegust rahajääki, AR ja AP saldodsid ja rahavoogude prognoose.

puuduvad IT üldkulud

NetSuite tagab ettevõtte tasemel andmeturvet, tootevärskenduste levitamist ja garanteerib süsteemi kättesaadavust ja tööaega. Kõik infrastruktuuri hooldustööd tehakse Teie eest.

AMETLIKUD TARKVARA UUENDUSED KAKS KORDA AASTAS
Kaks korda aastas jagab NetSuite plaanipäraseid tooteuuendusi, mis koosnevad uutest funktsionaalsustest või olemasolevate täiendustest.

KOLMANDATE SÜSTEEMIDE LIHTNE INTEGRatsioon

Lihtne integratsiooni loomine mitmesuguste erinevate süsteemidega, nagu Amazon, Salesforce, Shopify, eBay, ADP, WooCommerce jne.