ERP süsteemi roll äritegevuse digiteerimisel

Mis on ERP ja selle olulisus digiteerimisel


Ettevõtete juhtimiseks kasutatakse laialdaselt erinevaid majandustarkvarasid, kuid ERP (Enterprise Resource Planning) süsteem on muutunud üha populaarsemaks lahenduseks. ERP süsteem on spetsiaalselt välja töötatud tarkvaralahendus, mis hõlmab ühel platvormil kõiki äritegevuse valdkondi, nagu müük, ostud, raamatupidamine, juhtimisaruandlus, lao- ja varude haldamine, tootmine, e-kaubandus, turundus, personalijuhtimine, kliendisuhete haldus, iseteenindusportaalid jne.

ERP süsteem võimaldab ettevõtetel tõhusamalt hallata oma ressursse, parandada protsesside läbipaistvust ja tõhusust ning vähendada vigade ja topelttööde riske. ERP süsteem on muutunud lahutamatuks osaks paljude ettevõtete igapäevasest toimimisest, kuna see pakub integreeritud ja automatiseeritud lahendusi, mis aitavad ettevõtetel konkurentsivõimelisena püsida. ERP aitab suurendada tootlikkust ja efektiivsust ning parandada otsuste tegemise kiirust ja täpsust.

Kuid kas teadsite, et lisaks majanduslikele eelistele, aitab ERP oluliselt kaasa ka ettevõtete säästlikkusele ja keskkonnakaitsele? Näiteks aitab vähendada paberikasutust ja parandada tootmisprotsesside energiatõhusust, mis on oluline samm jätkusuutliku ettevõtluse poole. Lisaks aitab ettevõttel paremini tuvastada ja vähendada jäätmeid, hallata energiatarbimist ja  jälgida seadusandlike nõuete järgimist, mis tagab parema keskkonnajõudluse ja vastutustundliku äritegevuse.

ERP eelised tavalise majandustarkvara ees


ERP süsteem on muutumas üha populaarsemaks ja paljud ettevõtted näevad mitmeid eeliseid tavaliste majandustarkvarade ees. Siin on loetletud mõned neist:

1. Terviklik ülevaade ettevõtte ressurssidest ja protsessidest: 

ERP süsteemi üks peamisi eeliseid on see, et see aitab ettevõtetel tõhustada oma äritegevust, kuna pakub terviklikku vaadet kõikidest ressurssidest ja protsessidest. ERP süsteem kogub andmeid kõigist ettevõtte osakondadest ja muudab need ühtseks andmebaasiks. ERP muudab äritegevuse andmed läbipaistvaks, sest kõik osakonnad saavad reaalajas juurdepääsu samale teabele. Mis omakorda parandab teabevahetust erinevate osakondade vahel, võimaldab tõhusamat koostööd ja paremat juhtimisotsuste tegemist. Teiste majandustarkvarade puhul peab ettevõte sageli kasutama eraldiseisvaid rakendusi või mitmeid omavahel lingitud exceli tabeleid.

2. Protsesside automatiseerimine:

ERP mängib olulist rolli ka ettevõtete protsesside digitaliseerimisel, võimaldades kõigi äritegevusega seotud tegevuste automatiseerimist ühtse süsteemi kaudu.  Näiteks aitab ERP süsteem automaatselt genereerida arveid, müügi- ja ostutellimusi ning neid lihtsasti töödelda. Teiste majandustarkvarade puhul võib olla vajadus seda käsitsi teha või kasutada eraldiseisvaid süsteeme. ERP aitab ettevõtetel vältida käsitsi tehtavaid korduvaid tööülesandeid ning suurendada protsesside tõhusust. ERP aitab parandada andmete täpsust, kvaliteeti ja kiirust, vältida topelt tööd ning vähendada inimliku vea võimalusi. Teiste majandustarkvarade puhul võivad andmed olla erinevates süsteemides ja nende täpsuse kontrollimine võib olla ajamahukas ning keeruline.

3. Skaleeritavus: 

Kui ettevõte kasvab, suureneb ka selle andmete maht ja keerukus. Skaleeritav ERP süsteem võimaldab ettevõttel oma süsteemi mahtu ja funktsionaalsust suurendada ilma, et peaks süsteemi põhjalikult muutma või uuesti ülesehitama. Skaleeritav süsteem võimaldab uute funktsioonide lihtsat lisamist ja kohandamist. Kui ettevõttel on plaanis oma tegevust laiendada teistesse piirkondadesse või riikidesse, aitab ERP süsteem hõlpsasti hallata mitut asukohta ja kohandada süsteemi vastavalt iga asukoha vajadustele. Teiste majandustarkvarade puhul võib selle funktsionaalsus ja võimalused olla piiratud, kui ettevõte kasvab ja laieneb.

4. Tõhusam klienditeenindus ja analüüs:

ERP aitab kaasa ka väärtuse loomisele, kuna see võimaldab ettevõtetel paremini mõista oma klientide vajadusi ja eelistusi ning suurendada nende rahulolu. ERP süsteemi kasutamine võimaldab paremini jälgida klientide käitumist ja soove, mis aitab ettevõttel paremini teenindada oma kliente ja pakkuda neile kohandatud lahendusi. ERP võimaldab ettevõtetel ka arendada oma tooteid ja teenuseid vastavalt klientide nõudmistele, pakkuda neile paremat kvaliteeti ning parandada tarnete täpsust ja ajastust.

ERP süsteem võimaldab ettevõttel suurendada tõhusust ja produktiivsust, aidates ettevõttel saavutada suuremat kasumlikkust ja konkurentsieelist.


ERP süsteem seob kogu äritegevuse ühtsele platvormile

ERP süsteem on terviklik tarkvaralahendus, mis koosneb mitmetest moodulitest vastavalt ettevõtte vajadustele. Iga moodul käsitleb konkreetset äritegevuse valdkonda, näiteks raamatupidamist, lao- ja logistikahaldust, personalijuhtimist, müüki ja turundust jne. Moodulid on omavahel integreeritud, et tagada ühtne andmebaas ja sujuv infovahetus erinevate osakondade vahel. Ettevõtted saavad valida vajalikud moodulid vastavalt oma ärimudelile ja vajadustele ning süsteemi on võimalik ka hiljem laiendada uute moodulite või funktsionaalsuste lisamisega. See võimaldab ettevõtetel luua tervikliku ja kohandatava lahenduse, mis vastab nende konkreetsetele vajadustele.

AdobeStock_387865161_smallerjpg


Võtame näiteks ühe tootmisettevõtte, mis kasutab ERP süsteemi oma äriprotsesside haldamiseks. Tootmisettevõtte ERP süsteem hõlmab mitmeid valdkondi, sealhulgas müüki, ostusid, raamatupidamist, lao- ja varude haldamist, tootmist, e-kaubandust, turundust,  personalijuhtimist, kliendisuhete haldust ja iseteenindusportaale.

E-kaubandus ja turundus:

 • E-kaubanduse veebileht on ühendatud ERP süsteemiga, et võimaldada reaalajas inventari jälgimist ja tellimuste täitmist.
 • Kui klient teeb ostu või tellimuse e-kaubanduse platvormil, siis kõik tellimuse andmed - kliendi andmed, toote tüüp ja kogus, hind, kohaletoimetamise aadress jne - kogutakse automaatselt ERP süsteemi.
 • ERP loob vastava müügitehingu ja kajastab seda raamatupidamises.
 • Turundusosakond saab kasutada ERP süsteemi müügianalüüse, et näha, millised turundustegevused annavad parimaid tulemusi ja millised tooted müüvad kõige paremini.

Müügitegevused:

 • Kui e-poe tellimus on vastu võetud, kuvatakse see automaatselt müügihalduse moodulis, kus müügiesindajad saavad selle kinnitada ja edasi töödelda.
 • Müügiosakond kasutab ERP süsteemi, et sisestada ja analüüsida müügiandmeid ja tellimusi.
 • ERP süsteem võimaldavad ettevõtetel hallata oma hindu, hinnakirju ja allahindlusi. Süsteem arvutab automaatselt hindu vastavalt määratud hindadele ja allahindlustele, mis võimaldab vältida vigu ja tagab õige hinnakujunduse.
 • Süsteemis kuvatakse lao- ja varuhalduse andmed, nii et müügiesindajad saavad vaadata, millised tooted on saadaval ja millised tuleb tellida.
 • Kui müük on edukalt tehtud, saadab ERP süsteem automaatselt tellimuse lattu või tootmisosakonda.

Ostutegevused:
 • Ostuosakond saab juurdepääsu samale süsteemile, et hallata tarnijate andmeid ja tellimusi.
 • ERP süsteem hõlmab kogu ostuprotsessi alates tellimuse esitamisest, muutmisest,
  kinnitamisest kuni arvete maksmiseni.
 • Süsteem automaatselt tuvastab kahe erineva dokumendi vahelisi vastavusi, nagu ostutellimused ja ostuarved, mis aitab vältida vigu ja hoida kokku aega.

Laohaldus ja logistika:

 • Laohalduse osakond saab reaalajas teavet toodete koguste kohta ja teeb otsuseid, millal ja kui palju tooteid on vaja tellida.
 • Kui tooted on tarnitud lattu, registreerib vastuvõtja saabumised ERP-is, mis võimaldab laohalduse spetsialistidel saada reaalajas teavet saabunud kaupade kohta. 
 • ERP süsteem jälgib inventari taset ja hoiab automaatselt inventari taseme optimaalsel tasemel.
 • Logistikaosakond saab teavet tellimuste kohaletoimetamise kohta, sealhulgas tellimuste aadressid ja transpordiliigid. See võimaldab neil optimeerida klientidele kohaletoimetamist ja vähendada kohaletoimetamise kulusid.
 • Kui kaubad on kliendile saadetud, koostab süsteem arve, mis saadetakse kliendile ning tehing kajastub raamatupidamises.

Tootmine:

 • Tootmisosakond kasutab ERP süsteemi, et näha tootmisprotsessi üksikasju ning tagada vajalike materjalide ja ressursside olemasolu.
 • Toote tootmine algab siis, kui ERP-süsteem edastab tellimuse tootmiseks vajalikud detailid ja juhised tootmisosakonnale.
 • Tootmisosakond registreerib iga toote valmistamise ajaloo ERP-is, tagamaks, et tooted vastavad kvaliteedinõuetele.

Kliendisuhete haldus:

 • Klienditeenindusosakond kasutab ERP süsteemi, et näha klientide andmeid ja varasemaid tellimusi.
 • ERP süsteemid pakuvad sageli võimalust luua ja hallata kliendi suhtlemist, sealhulgas kliendi päringuid, kaebusi ja tellimusi. Lisaks on ERP süsteemides funktsioone, mis võimaldavad kliendi suhtlemist automatiseerida ja jälgida, et tagada õigeaegne ja täpne vastus.

Raamatupidamine ja aruandlus:

 • ERP süsteem  pakuvad täielikku finantsarvestust, mis hõlmab kõiki ettevõtte rahavoogusid, sealhulgas müügi- ja ostutehinguid, kliendiarveid, võlausaldajate arveid, pankade väljavõtteid ja muid finantsandmeid. Need andmed on kättesaadavad reaalajas ja võimaldavad raamatupidajatel jälgida ettevõtte finantstulemusi ning koostada finantsaruandeid.
 • Pakub erinevaid finantsaruandeid, mis võimaldavad ettevõtetel hinnata oma rahavoogusid, jälgida kulude struktuuri ning teha täpseid prognoose tulevikuks.
 • Juhtkond saab ERP süsteemi kaudu vaadata aruandeid ja jälgida ettevõtte tulemuslikkust nii osakondade, ettevõtete kui ka grupi tasemel.
 • Võimaldab ettevõtetel hallata oma põhivarasid, sealhulgas nende ostu, müüki ja hooldust.
 • Lihtsustab grupiüleseid tehinguid ning konsolideerimist.

Kliendi ja vendori iseteenindusportaalid:

 • Kliendid ja tarnijad saavad juurdepääsu ERP süsteemile, et jälgida tellimusi ja arveid ning hallata oma kontosid.

Projektide haldus:

 • ERP süsteem võimaldab projektijuhtidel jälgida projekti edenemist, täitmise protsenti, ajakava, ressursse ja kulude juhtimist.
 • Projektijuhtidel on võimalik määrata projekti jaoks vajalikud materjalid ja ressursid, mida saab jälgida läbi ERP süsteemi.
Personali juhtimine:
 • ERP süsteem hõlmab töötajate andmete haldamist, nagu nimi, aadress, kontaktandmed ja ametialane ajalugu,  tööaegu ja palkasid
 • Tööajatabelid võimaldavad jälgida tööaega ja seada eesmärke tööaja optimeerimiseks.
 • Tööaja arvestuse haldamist, sealhulgas tööajakava koostamist, registreerimist ja kinnitamist.
 • Samuti võimaldab moodul hõlpsalt luua ja hallata töölepinguid, andes personaliosakonnale parema ülevaate töötajate töötingimustest.

ERP moodulid võimaldavad seetõttu kohandada ja kohanduda vastavalt ettevõtte konkreetsetele vajadustele ning täita äriprotsessidega seotud erinevaid funktsionaalseid nõudeid. Kokkuvõttes võib öelda, et paindlikkus on üks oluline tegur, miks ERP moodulid on nii olulised ettevõtte tõhususe ja toimimise seisukohast.

Uue ERP süsteemi paigaldamisega seotud väljakutsed


ERP süsteem mängib olulist rolli ettevõtete digiteerimisel ning omab mitmeid eeliseid. Kuid uue ERP süsteemi kasutuselevõtuga kaasnevad mõned üsna levinud hirmud ja väljakutsed, nagu näiteks:

 • Kõrge hind: ERP süsteemi kasutuselevõtt võib olla kulukas, kuna see nõuab tarkvara ostmist, paigaldamist, seadistamist ja kohandamist vastavalt ettevõtte vajadustele. Kui ettevõttel puudub arusaam, millist probleemi soovitakse lahendada või kui puudub piisav eelarve või planeerimine, võib see olla üks takistav tegur. 
          Loe rohkem meie blogist, kuidas säästa raha uue ERP süsteemi  paigaldamisel
 • Raskused kohanemisel: Uue süsteemi kasutuselevõtmine võib võtta aega ja nõuda töötajatelt uusi oskusi ning teadmisi. Kui töötajatel on raske uute protsesside ja töövoogudega kohaneda, võib see põhjustada segadust ja takistada ERP süsteemi tõhusat kasutamist.
 • Andmete turvalisus: ERP süsteem sisaldab ettevõtte kriitilisi andmeid, sealhulgas finantsandmeid, kliendiandmeid, tootmisandmeid ja muud olulist teavet. Kui ettevõte ei suuda tagada andmete turvalisust, võib see põhjustada tõsiseid probleeme.
 • Võimalik tööseisak: Kui ERP süsteem ei tööta korralikult või kui selle kasutamine ei suju, võib see põhjustada tööseisaku. See võib omakorda mõjutada ettevõtte tootlikkust ja rahalist kasumlikkust.
 • Liiga keeruline: Kuna ERP süsteem on väga kohandatav, võib see tähendada, et see muutub üks hetk väga keerulised. Kui süsteem on liiga keeruline, võivad töötajad kaotada huvi selle kasutamise vastu või leida, et see nõuab neilt liialt aega ja tähelepanu.


Need hirmud on mõistetavad, kuid neid saab leevendada õige koolituse, asjakohase ERP paigalduse planeerimise, usaldusväärse ERP partneri valiku, tõhusa süsteemi juhtimise ja turvalisusmeetmete abil.


Oracle Netsuite - üks juhtivatest ERP tarkvaralahendustest turul

NetSuite pilvepõhine platvorm on karbilahendus. See tähendab valmislahendust, mis pakub terviklikku äritegevuse tarkvarasüsteemi ning hõlmates kõiki ärivaldkondi. NetSuite pakub valmislahendusi erinevatele ettevõtetele, olenemata nende suurusest ja tegevusalast. NetSuite'i moodulitest koosnev lahendus võimaldab ettevõtetel hallata oma äritegevuse erinevaid valdkondi ühes keskkonnas ning parandada seeläbi ettevõtte tõhusust ja produktiivsust. NetSuite'i moodulid on ka omavahel hästi integreeritud, võimaldades ettevõtetel saada reaalajas teavet ja hõlbustades erinevate osakondade vahelist koostööd. NetSuite'i moodulid hõlmavad järgmisi valdkondi: Finantsjuhtimine, analüütika ja aruandlus, kliendisuhete haldus,  ostude ja lao haldamine, e-kaubandus, tootmisjuhtimine, müügijuhtimine, teenuste haldus, turundusjuhtimine,  tööjõu haldamine, projekti haldamine, kliendi ja tarnijate Iseteenindusportaale jpm. 

Lisaks toetab NetSuite rahvusvahelisi ettevõtteid, mis tegutsevad erinevates riikides ja erinevates valuutades, lihtsustades grupiülest aruandlust ja konsolideerimist.
 
Seega on NetSuite´il palju võimalusi leidmaks lahendust, mis sobitub just Teie ettevõtte vajadustega. NetSuite pakub eelseadistatud platvormi, mis tõhustab äri- ja finantsprotsesse ning võimaldab kasvada ja laieneda ühe sammu haaval. See tähendab investeeringut ainult nendesse funktsionaalsustesse, mida ettevõte tegelikult kasutab ning vajab.

NetSuite aitab toime tulla eelnevalt välja toodud väljakutsete ja hirmudega. Mõned viisid, kuidas NetSuite ERP toob lahenduse:

 • Kulusäästlikkus: NetSuite ERP on pilvepõhine tarkvaralahendus, mis tähendab, et ettevõtted ei pea kulutama suuri summasid tarkvara paigaldamiseks, arendamiseks ja haldamiseks. Selle asemel pakub NetSuite valmislahendust, mis on juba integreeritud ja testitud. Samuti saavad ettevõtted valida oma vajadustele vastava tarkvarapaketi, mis muudab lahenduse kasutuselevõtu kulutõhusaks.
 • Kiire kasutuselevõtt: Kuna NetSuite on valmislahendus, ei pea ettevõtted kulutama aega ja ressursse tarkvara arendamisele ja paigaldamisele. Selle asemel saavad nad keskenduda oma ettevõtte vajaduste kohandamisele ja lahenduse kasutuselevõtule.
 • Terviklikkus: NetSuite hõlmab paljusid ärivaldkondi, sealhulgas raamatupidamist, müüki, ostusid, inventuuri, tootmist, kliendisuhete haldust ja palju muud. See tähendab, et ettevõtted saavad lahenduse kaudu juurdepääsu kõigile vajalikele äritegevuse funktsioonidele, mis aitab töövoogusid ja protsesse tõhustada.
 • Kohandamine: Kuigi NetSuite on valmislahendus, saavad ettevõtted süsteemi kohandada vastavalt oma vajadustele ja eelistustele. NetSuite ERP lahendus võimaldab ettevõtetel kohandada tarkvara vastavalt nende vajadustele, mis aitab ettevõtetel kohaneda uue süsteemiga. Ettevõtted saavad valida erinevate valmiskonfiguratsioonide vahel, mis hõlmavad kõiki ärivaldkondi ning ka kohandada neid vastavalt oma spetsiifilistele vajadustele.
 • Koolitus ja kasutajatugi: NetSuite pakub koolitust ja kasutajatuge oma klienditeeninduse kaudu. Koolitusprogrammid aitavad töötajatel saada vajalikke teadmisi ja oskusi uue süsteemi kasutamiseks ning kasutajatugi aitab töötajatel lahendada süsteemiga seotud probleeme.
 • Skaleeritavus: NetSuite on skaleeritav, mis tähendab, et ettevõtted saavad lihtsalt suurendada või vähendada oma tarkvaralitsentside arvu vastavalt oma ettevõtte vajadustele ja suurusele.
 • Andmete turvalisus: NetSuite ERP tagab tugeva turvalisuse, sealhulgas andmekaitse ja volituste halduse. Süsteemil on ka kaitsevahendid pahavara ja küberrünnakute vastu, et tagada ettevõtte andmete turvalisus.
 • Kasutusmugavus: NetSuite ERP on tuntud oma kasutusmugavuse poolest, mis muudab süsteemi kasutamise töötajatele lihtsamaks ja sujuvamaks. Lihtne kasutajaliides ja veebipõhine platvorm tagavad, et töötajad saavad kasutada süsteemi kõikjal ja igal ajal, kui neil on vajadus juurdepääsuks oma andmetele ja süsteemidele.
ERP tarkvara aitab ettevõtetel digitaliseerida oma protsesse, tõhustada oma äritegevust ning luua väärtust läbi tõhusama ressursside ja protsesside juhtimise. NetSuite ERP-lahendus aitab ettevõtetel ületada ERP süsteemiga kaasnevaid hirme ja muresid, pakkudes kulusäästlikku ja kohandatavat tarkvaralahendust, koolitusi ja kasutajatuge, tugevat andmete turvalisust ja kasutusmugavust. NetSuite karbilahendus pakub ettevõtetele mitmeid eeliseid, sealhulgas kiiret kasutuselevõttu, kulusäästlikkust, terviklikkust, kohandamist ja skaleeritavust. See on kasulik ettevõtetele, kes soovivad digitaliseerida oma äritegevuse protsesse ja suurendada tõhusust ning väärtust.

Kas olete tegevjuht, finantsjuht, CTO, CRO või COO, kes seisab iga päev silmitsi erinevate äriliste väljakutsetega? Mõtlete pidevalt ärimudelite täiustamisele, kuid mõnikord tehnoloogia keerukuse tõttu on Teil raskusi nende sõnastamisel?

Kui ettevõte ei kaasajasta oma protsesse ja tehnoloogiat, võib tekkida raskusi tehnoloogiliste muudatustega sammu pidada, mis toob kaasa ebaefektiivsuse, kasutamata võimalusi ja lõpuks konkurentsivõime kaotuse.

Meie ekspertide meeskond tuleb siin appi. Meil on raamatupidajad, juristid, äriprotsesside konsultandid, ERP konsultandid, arendajad, andmete migratsiooni eksperdid, kes aitavad Teil tuua selgust ning pakkuda Teie ettevõttele digiajastul järjepidevalt väärtust. Täiustame Teie eelduseid ning aitame digitaalse transformatsiooni teekonnal.

Pakume kolmele meiega ühendust võtnud ettevõttele 8 tundi tasuta nõustamist väärtusega üle 20 000 euro. Mingeid kohustusi Teil ei teki ning jätame endale õiguse taotlusi valida. Selle aja jooksul kuulame Teie vajadusi ja pakume struktureeritud nõustamise abil väärtust. Meie eesmärk on pakkuda teistsugust vaatenurka ja näidata Teile, kuidas selline digitaalne platvorm nagu NetSuite hõlbustab ja automatiseerib Teie ettevõtte äriprotsesse ning kuidas ettevõtte arhitektuur Teie ettevõtet tulevikuga joondab. Huvi korral broneerige kohtumine hello@accosuite.com

Meie konsultandid aitavad leida Teie ettevõtte jaoks sobivaima ärilahenduse! Aitame Teie ettevõtte nõudmisi ja vajadusi sõnastada ja toetame digitaalsel transformatsioonil.